Intoxikace

Intoxikace

Intoxikace (tzv. otrava) je stav vážně ohrožující život na základě proniknutí jedu (toxinu) do organismu.

Pokud není včas rozpoznána a urychleně léčena, dochází k úmrtí. Zpravidla se vyskytuje jako akutní stav, ale může trvat i několik týdnů, než se projeví první příznaky (u otrav těžkými kovy).

Intoxikace se dělí dle vstupu jedu do organismu

  • ústy (průnik do trávicího systému) - náhodně vypité chemikálie, omylem snědené jedovaté rostliny či houby, předávkování léky
  • vdechnutím (inhalací) - různé plyny, nejčastěji oxid uhelnatý
  • nitrožilní aplikací (jehlou do žíly) - drogy a léky
  • prostupem přes pokožku - poleptání chemikáliemi

Každý druh intoxikace má své specifické projevy, ale všechny následně vedou k selhávání jater a ledvin. Při selhání těchto orgánů dochází k rozvratu vnitřního prostředí (homeostázy), k šokovému stavu a úmrtí pacienta.

Při podezření na intoxikaci je třeba zjistit druh jedu, a pokud existují, podat příslušná antidota (léky, které mají opačný účinek než jed) či zahájit léčbu příznaků.

Intoxikace - příznaky

poruchy vědomí, pocit na zvracení, malátnost, dezorientace místem, dezorientace časem, pocení, bolest břicha, zvracení, průjem, nadměrná spavost, zvýšená tvorba slin, závratě, bezvědomí, zpomalený tep, zrychlený tep, rozšířené zornice, bledost, snížená tvorba slin, zúžené zornice

Toto téma pro vás připravujeme.


Intoxikace patří do témat

Adresář

Intoxikace ptejte se v poradně

Diskutujte na téma Intoxikace

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku